Foto: Tom Ek - DSC_2760
Melkerampene var kjente elementer i kulturlandskapet etter krigen. Bøndene leverte melkepannene her med hver sine leverandørnummer. Første melkeruta startet i 1946 og gikk til Hellem meieri. Grindeguttene tjente gode penger på de 15 grindene mellom Vallersundet og Hellem. På 70-tallet ble melkepannene avløst av melketanker.

Borgfjordnesset, Aune, Myran (Lille Vasøy), Strømsvika og Sandnesset hadde kyr.

Ennå etter krigen foredlet de selv melka til smør som ble solgt via smørlaget. Tre bruk sluttet med kyr på
50-tallet. Sandnesset og Strømsvika gikk over til å levere melka på meieriet. På 70-tallet ble melkeproduksjonen avviklet også på disse gårdene.

Melkerampa var en kjærkommen møteplass. Her møttes gårdbrukerne etter fjøsstellet og løste dagens problemer. Ungene satt her etter skoletid og ungdommene kom hit før festen på lokalet. Begrepet melkerampe lever videre som et bilde på en møteplass og et kontaktpunkt. Vi håper at også at denne melkerampa kan bli det!
Foto: Tom Ek - DSC_2766
Oppført av Lyslaget og andre gode hjelpere. Tilskudd av SMIL-midler fra Fosen Landbruk avd. Ørland/Bjugn. Åpnet med brask og bram 2. mai 2005. Takk til Sandnes Skolemusikkorps for glade toner og til alle andre som bidrar med å skape trivsel og bolyst i grenda vår.

(Teksten over er hentet fra plakaten som
er montert inne i melkerampa på Sandnesvågen)

Tekst: Solsiden Ve & Vel